Mēs esam

Uzņēmuma „Energijos tiekimas“, kas pieder vienai no Baltijas valstīs lielākajām grupām „Lietuvos Energija“ , meitasuzņēmums.
Geton Energy SIA pārdod elektroenerģiju un gāzi biznesa klientiem.

Mūsu vērtības

“Geton Energy” (un citu “Lietuvos Energija” grupas uzņēmumu) misijas izpildes un vīzijas piepildīšanas pamatā ir tālāk aprakstītās pamatvērtības.

Atbildība

Savus mērķus mēs īstenojam atbildīgi, ņemot vērā sabiedrības, darbinieku un apkārtējās vides intereses.

Sadarbība

Mēs cenšamies panākt labāko rezultātu, strādājot kopā.

Rezultāts

Nodrošinot pievienoto vērtību enerģētikas jomā, mēs veicinām valsts ekonomikas un sabiedrības attīstību.

Mūsu grupas darbības politika

Sociālā atbildība

0%

Absolūtas neiecietības politika pret korupciju

Darba drošība un veselības aizsardzība

Darbības rādītāji
(rādītāji 2017. gada 31. decembrī)

Pārdošana

657,5

GWh pārdotas lietotājiem

Ieņēmumi

31,2

miljoni EUR