Efektīvs elektroenerģijas patēriņš

Elektroenerģijas patēriņa efektivitāte kļūst par arvien būtiskāku izaicinājumu un stratēģisku Eiropas Savienības (ES) mērķi.
2012.gada decembrī stājās spēkā ES Direktīva par energoefektivitāti, kas paredz ES līdz 2020.gadam samazināt enerģijas patēriņu par 20%.

2017.gada 25.aprīlī pieņemtajos Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr.226 “Energoefektivitātes pienākuma shēmas noteikumi” paredzēti nacionālie energoefektivitātes mērķi, kā arī pasākumi, kā kopējā ES mērķa sasniegšanā plāno piedalīties Latvija.

Iniciatīva

SIA „Geton Energy“ sadarbībā ar Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju ir apņēmušās Latvijā popularizēt enerģijas efektivitātes iniciatīvu.

Iniciatīvas mērķis

Izglītot un konsultēt patērētājus par energoefektivitātes jautājumiem, tādējādi palīdzot patērētājiem samazināt enerģijas patēriņa izmaksas un sadarbībā ar Geton Energy iesaistīties energoefektivitātes paaugstināšanā.

Ceram, ka īstenojot šo iniciatīvu, palīdzēsim saviem klientiem samazināt viņu patērējamās elektroenerģijas daudzumu.

Efektīvs elektroenerģijas patēriņš

Elektroenerģijas patēriņa efektivitāti var paaugstināt arī bez lielām investīcijām – bieži vien pietiek vien ar nelielu paradumu maiņu ikdienā.

Prakse liecina, ka tērējot racionāli, varat ietaupīt ap 10% un pat vairāk enerģijas, tādējādi samazinot arī savus elektrības rēķinus.

Padomi

Apgaismojums

Izvēlieties elektrību
taupošas spuldzes

Elektrību taupošās spuldzes ir īpaši ekonomiskas – tās patērē līdz pat 75% mazāk elektrības nekā parastās spuldzes. Energoefektīvās spuldzes arī vidēji deg 10 reizes ilgāk nekā parastās.

Izslēdziet apgaismojumu telpā,
ja to neizmantojat

Apgaismojiet tikai tās vietas,
kurās tobrīd atrodaties.

Ja iespējams, izmantojiet
slēdžus ar kustību sensoru

Reaģējot uz kustību un gaismu, modernie kustību sensori var palīdzēt ievērojami samazināt jūsu izdevumus apgaismojumam.

Mēbeles un aprīkojums

Izmantojiet dienas gaismu

Mēbeles mājās vai birojā izvietojiet tā, lai varētu pēc iespējas labāk izmantot dienas gaismu.

Neatstājiet ierīces gaidstāves
režīmā

Elektriskās ierīces ieslēdziet tikai tad, kad tās izmantojat. Darbojoties gaidstāves režīmā, ierīces pastāvīgi patērē elektrību, bet atslēgt tās no elektrības prasa vien pāris sekunžu jūsu laika.

Efektīva kondicionieru lietošana

Mēbeles izvietojiet tā, lai tās nestāvētu priekšā kondicionierim, savukārt kondicionieri noregulējiet tā, lai sasniedzot noteiktu temperatūru telpā, kondicionieris pats izslēgtos.

Elektroenerģiju taupošās ierīces

Izmantojiet pagarinātājus ar
slēdžiem

Pagarinātājs pievienos dažādas ierīces vienam elektrības avotam un tās varēsiet izslēgt ar vienu slēdža nospiešanu, neizvelkot kontakdakšas no elektrības kontaktligzdām.

Izvēlieties ierīces ar augstāku
energoefektivitātes klasi

Iegādājoties jaunas ierīces vai arī novecojušās elektriskās ierīces nomainot pret tādām, kuru energoefektivitātes klase ir augstāka, varat nodrošināt ievērojami efektīvāku un ekonomiskāku elektrības patēriņu.

Elektrības patēriņa monitorings

Sekojiet līdzi tam, kad, kā un kuras ierīces patērē visvairāk elektrības. Tirgū jau ir pieejami daudzi tam paredzēti rīki (sākot no elektroenerģijas patēriņa monitoringa sistēmām līdz vienkāršām mobilajām patēriņa vērošanas lietotnēm), kuri var palīdzēt pavisam konkrēti saprast, kur nepieciešamas pārmaiņas.